تجمع مخالفان جمهوری اسلامی در سالگرد ۲۵بهمن در لندن

بمناسبت گرامیداشت سالروز ۲۵ بهمن ، آغاز حصر رهبران جنبش سبز و سرکوب خونین حامیان جنبش سبز، و همچنین در خواست چند تن از زندانیان سیاسی برای حمایت از اعتصابات کارگری و معلمان و بزرگداشت یاد قربانیان به خاک و خون کشیده شده در اعتراض به سیاستهای ضد انسانی دیکتاتوری جمهورى اسلامى , گروهی از حامیان جنبش سبز در مقابل سفارت ایران در لندن گردهمایی اعتراضی بر پا داشتند.
11411953_10153342778837768_6838264995271971765_o
 این تظاهرات با حضور جمعی از هواداران و فعالان صدای موج سبز که از نقاط مختلف انگلستان در حمايت از زندانيان سياسى و عقيدتى در ایران و همچنین اعتراض به تداوم حصر رهبران جنبش سبز برگزار شد.
255
در اين تجمع ،تظاهرات کنندگان با در دست گرفتن پلاکاردهایی با مضامین مختلف از جمله محکومیت و لغو مجازات اعدام، درخواست آزادی زندانیان سیاسی، اعتراض خود را ابراز کردند.
24
 همچنین در اين روز حضار با سردادن شعارهایی از قبيل:
اعتصاب عمومی //راه رهایی ماست،
حمایت مردمی راه پیروزی ماست
اعتصاب معام و کارگر//نن‍ است برای رهبر
کارگر دستش خالیه//رانتها همه میلیاردیه
مجلس دست رهبریه//پر از فساد مالیه
مجلس به این بی غیرتی//هرگز ندیده ملتی
ای مجلس رشوه خوار//استعفاء، استعفاء
حقوق هر انسانی//حق کار، حق دگر اندیشی
زندانی سیاسی،موسوی، کروبی، رهنورد//آزاد باید گردد
what do we want//democracy in Iran
Stop execution in Iran
Down with dictator
Terrorist, Terrorist//shame on you