اخبار کوتاه از اعدام هاى گزارش نشده در شهرستان ها

طى دو هفته ١٣ محکوم به اعدام، در شهرستان هاى مختلف کشور به دار آویخته شدند که در گزارش های تاکنونی به آن اشاره ای نشده است.

به گزارش خبرگزارى هرانا، ارگان خبرى مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اجراى حکم اعدام این افراد توسط مراجع رسمى و یا رسانه ها اعلام نشده و اطلاعات آن نیز به تازگى در اختیار هرانا قرار گرفته است.

بنا بر اطلاع هرانا، ٣ تن از متهمین مواد مخدر در روز ۶ فروردین، در زندان وکیل آباد مشهد به دار آویخته شدند و نهم فروردین یک متهم مواد مخدر به نام هاشم فیروزى در شیراز اعدام شد.

دهم فرودین در بوشهر حکم قصاص دو متهم به قتل در زندان بوشهر اجرا شد، یازدهم فروردین یک متهم به قتل در زندان دیزل آباد کرمانشاه قصاص شد، همچنین چهار متهم مواد مخدر در تاریخ ١۶ فروردین در شیراز اعدام شدند و در بیستم فروردین نیز حکم قصاص دو متهم به قتل به نام هاى عیسى على زهى و منوچهر غفورى در زندان بندرعباس اجرا شد.

6 thoughts on “اخبار کوتاه از اعدام هاى گزارش نشده در شهرستان ها

 • 17/12/2020 در t 00:35
  Permalink

  какой тор для гидры лучше – большая организация для подпольных вещей, где можно найти все что нужно. Чтобы ознакомиться с разнообразием магазина, нужно осуществить авторизацию на сайт Hydra onion.

 • 22/12/2020 در t 20:28
  Permalink

  обход блокировки гидра анион – крупная платформа для подпольных вещей, где возможно купить все что заблагорассудится. Чтобы ознакомиться с ассортиментом магазина, нужно выполнить вход в Гидра онион.

 • 25/12/2020 در t 22:00
  Permalink

  гидра магазин тор похожа на маркет, что открыт для магазинов теневых вещей и спецуслуг. Похожую услугу невозможно купить в рядовом магазине, потому что это нелегально.

 • 02/02/2021 در t 18:53
  Permalink

  gidrasajt4af.com являет собой магазин, что предназначен для поставщиков подпольных товаров и услуг. Аналогичную услугу неприлично взять в привычном магазине, так как это противозаконно.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.