انتقال مجید مقدم به سلول های انفرادی زندان اوین

مجید مقدم زندانی سیاسی، در پی اعتصاب غذا به سلول های انفرادی بند ۲۴۰ اوین منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ابران، مجید عابدین زاده مقدم در اعتراض به وضعیت خود و شرایط بد بند هشت زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده بود.

یک منبع مطلع از وضعیت این زندانی سیاسی به گزارشگر هرانا گفت: «شرایط مجید و وضعیت بهداشتی بند هشت اینقدر بد است که مجید از مادرش خواسته است برای ملاقات نیاید چون با هربار دیدن پسرش در آن وضعیت کاملا به هم می ریزد.»

به گزارش منابع هرانا، بند هشت زندان اوین علاوه بر ازدحام جمعیت بیش از ظرفیت و شرایط بد بهداشتی، اصل تفکیک جرائم نیز در آن رعایت نشده و زندانیان سیاسی با جرائم مالی و کلاهبرداری به صورت مختلط نگهداری می شوند.

یکی از منابع هرانا درباره وضعیت بند هشت گفته است: «جمعیت بند هشت اینقدر زیاد است که بعضی زندانیان در راهرو بند و کنار دستشویی می خوابند، متهمین مالی و کلاهبرداری رابطه خوبی با زندانیان سیاسی ندارند و به تحریک مسئولین زندان درپی ایجاد درگیری هستند و فشار روانی خیلی زیادی روی زندانیان سیاسی ایجاد می کنند.»

علاوه بر مجید مقدم زندانیان سیاسی دیگری نیز در بند هشت زندان اوین هستند که در یک ماه گذشته به شکل های مختلف نسبت به وضعیت این بند اعتراضات خود را نشان داده اند.

مجید مقدم که در آذرماه سال گذشته بازداشت شده بود در دادگاه بدوی به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد و پرونده وی جهت بررسی به شعبه سی و نه دادگاه تجدید نظر ارسال شد که هنوز حکم قطعی صادر نشده است.

به گزارش هرانا، مجید مقدم، پیش از این نیز به دلیل شرکت در اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت و به بازداشت‌گاه کهریزک انتقال داده شده بود، وی در مصاحبه ای ویدیویی درباره این تجربه به تفصیل شهادت داده بود، مسئله ای که بی ارتباط به بازداشت مجدد وی نبود.