انتقال ۱۶ زندانی محکوم به اعدام به سلول های انفرادی

دست کم شانزده زندانی محکوم به اعدام به سلول های انفرادی زندان ندامتگاه مرکزی کرج منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تعداد زیادی از زندانیان محکوم به اعدام در ندامتگاه مرکزی کرج جهت اجرای حکم به سلول های انفرادی منتقل شدند، هر چند تعداد منتقل شدگان پرشمار گزارش شده است با اینحال تا زمان تنظیم این گزارش انتقال دست کم ۱۶ زندانی برای هرانا مستند شده است.

عمده زندانیان منتقل شده جهت اجرای حکم اعدام از محکومان جرایم مرتبط با مواد مخدر هستند. همچنین بنابر گزارش های تایید نشده تعداد دیگری از محکومین به اعدام از زندان ندامتگاه مرکزی کرج به زندان قزوین منتقل شده اند.

بنا بر رویه این انتقال ها جهت اجرای حکم انجام می شود ولی مشخص نیست که اجرای حکم این افراد به صورت یکباره انجام شود یا با تقسیم به گروه های کوجک تر چرا که به اعتقاد یکی از کارشناسان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ندامتگاه مرکزی کرج امکان اعدام یکباره ۱۶ زندانی را به صورت دسته جمعی ندارد و معمولا زندانیان محکوم به اعدام این زندان پس از انتقال در زندانهای دیگری از جمله زندان قزلحصار به دار آویخته میشوند.

One thought on “انتقال ۱۶ زندانی محکوم به اعدام به سلول های انفرادی

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.