بازداشت شهروندان بهایى در همدان

از اواسط فروردین ماه جمعا نه شهروند بهایی در شهر همدان بازداشت شده اند که از میان این جمع کماکان دو تن از آنان در بازداشت نیروهای امنیتی به سر می برند.

bahaiyan hamdean

به گزارش خبرگزارى هرانا، ارگان خبرى مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نه شهروند بهایی از اواسط فروردین ماه سال جاری در همدان بازداشت شدند، از این جمع هفت تن طى روزهاى گذشته به قید وثیقه هاى  ٢۵ تا ۶٠ میلیون تومانی آزاد شده اند و دو شهروند دیگر به نام هاى فریده ایوبى و فتانه مشتاق همچنان در بازداشت نیروهای امنیتی به سر مى برند.

حمید آذرنوش، مسعود آذرنوش، شاهین راشدى، عاطفه زاهدى، رومینا طبیبى، مینا همتى و پروانه ایوبى اسامى سایر بازداشت شدگانى است که به قید وثیقه آزاد شده اند.

از اتهام بازداشت شدگان اطلاعی در دست نیست با اینحال حکومت ایران بصورت هدفمند و منظم با شهروندان بهایی که در رابطه با اعتقادات دینی خود به فعالیت می پردازند برخورد امنیتی دارد، این عملکرد همواره مورد نقد و اعتراض جامعه بین المللی و سازمان های مدافع حقوق بشر بوده است.

37 thoughts on “بازداشت شهروندان بهایى در همدان

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.