محکومیت عباس لسانى به یک سال حبس تعزیرى/ تصویر دادنامه

abbas lesani dadnamehخبرگزارى هرانا- عباس لسانى، فعال مدنى اردبیلى به یک سال حبس تعزیرى محکوم شد.

به گزارش خبرگزارى هرانا، ارگان خبرى مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شعبه اول دادگاه انقلاب شهر اردبیل در تاریخ پنجم فروردین ١٣٩۴ طى دادنامه اى به این فعال مدنى، حکم یک سال حبس تعزیرى را به ایشان ابلاغ کرد.

آقاى لسانى در این باره به گزارشگر هرانا گفت: «هنوز شعبه ى رسیدگى کننده به پرونده در دادگاه تجدید نظر مشخص نشده است با این وجود من دفاعیاتم را در یک اعتراضیه علنى منتشر کرده ام و امیدوارم تاثیر مثبتى داشته باشد.»

وى که طى اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه در سال ١٣٩٠ به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه با هدف بر هم زدن امنیت کشور بازداشت شده بود پس از آزادى به قید وثیقه به دلیل غیر علنى بودن دادگاه در جلسه محاکمه حاضر نشد و طی نامه ای خواستار اعمال و اجراى اصل ١۶٨ قانون اساسى درباره لزوم برگزارى علنى دادگاه شده بود.

عباس لسانی در بخشی از این نامه نوشته است: «بر حق قانونی خود به عنوان یک شهروند پافشاری نموده و انتظار دارم شما قاضی محترم پرونده به عنوان نماینده و کارگزار قوه قضائیه بر تاکیدات مصرح در قانون اساسی علی الخصوص اصل ۱۶۸ تمکین نموده و حداقل در این مورد بی طرفی، قانون مداری، عدالت محوری و استقلال خود و سازمان مربوطه را به نمایش بگذارید.»

54 thoughts on “محکومیت عباس لسانى به یک سال حبس تعزیرى/ تصویر دادنامه

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.