پنج زندانى در کرمان و جیرفت اعدام شدند

صبح روز پنجشنبه سوم اردیبهشت، ۵ متهم مواد مخدر در شهرهاى کرمان و جیرفت پاى چوبه دار رفتند.

به گزارش خبرگزارى هرانا، ارگان خبرى مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم اعدام ٣ تن از این محکومین در زندان کرمان و ٢ نفر نیز در زندان جیرفت اجرا شد.

از هویت محکومین تاکنون اطلاعى در دست نیست و نهادهاى رسمى مسئول نیز مانند بسیارى موارد گذشته درباره اجراى حکم اعدام اطلاع رسانى نکرده اند.

مطابق آمارهاى مختلف، بیش از هفتاد درصد اعدام ها در ایران مربوط به اتهامات مواد مخدر است، مسئله اى که انتقادات فراوانى را از سوى فعالین حقوق بشر و مجامع بین المللى، متوجه حکومت ایران کرده است و پیشتر قرار بود در ماه جارى لایحه اى مبنى بر لغو حکم اعدام براى اتهامات مواد مخدر در صح علنى مجلس مطرح شود.

6 thoughts on “پنج زندانى در کرمان و جیرفت اعدام شدند

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.