گزارشى از بند ٣۵٠ اوین، آزار زندانیان سیاسى به شیوه هاى متعدد

ریاست بند ٣۵٠ زندان اوین براى آزار و اعمال فشار بر زندانیان سیاسى از زندانیان غیرسیاسی بصورت هدفمند استفاده ابزاری می کند.

به گزارش خبرگزارى هرانا، ارگان خبرى مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در ادامه روند افزایش فشار بر زندانیان سیاسی که آخرین مورد آن بازرسی خارج از عرف هفته گذشته بند ٣۵٠ زندان اوین بود، اعتمادیان رییس این بند با استفاده از یکى از زندانیان بدنام که بنا به دلایل غیر سیاسی به ۵ سال زندان محکوم شده است و تحریک وى، مشکلات روحی و روانی مضاعفی را براى زندانیان سیاسى ایجاد کرده است.

زندانى مورد اشاره که از حمایت همه جانبه حفاظت زندان و رییس بند ٣۵٠ برخوردار است بارها و به بهانه های واهی اقدام به فحاشی و هتاکی به زندانیان و ایجاد تنش در بند نموده است و هر بار با وجود اعتراض زندانیان نسبت به این رفتار، نه تنها هیچ گونه برخوردی از سوی مسوولان زندان با وی صورت نگرفته بلکه رییس بند ٣۵٠ علنا زندانیان را تهدید نمود که در صورت پیگیری هرگونه شکایت قضایی از وی، آنها را به سلول انفرادی منتقل می کند.

به گزارش هرانا، در آخرین مورد از این دست، روز گذشته این زندانى علاوه بر فحاشی و و هتاکی اقدام به ضرب و جرح یکی از زندانیان سیاسى نمود که منجر به آسیب دیدگی وی از ناحیه پهلوی چپ شد، اما با این وجود اعتراض و شکایت زندانیان به جایی نرسید و مسوولان زندان با حمایت از زندانی وابسته به خود، همچنان به اعمال فشار مضاعف بر زندانیان سیاسى بند ٣۵٠ اصرار مى کنند.

لازم به یادآوری است در همین رابطه پیشتر نیز گزارش هاى پراکنده اى منتشر شده بود مبنى بر اینکه رئیس بند ٣۵٠ اوین با یک زندانى “جن گیر معروف هوادار احمدى نژاد و مشایى” براى اداره زندان و آزار زندانیان مشورت و همکارى مى کند.

3 thoughts on “گزارشى از بند ٣۵٠ اوین، آزار زندانیان سیاسى به شیوه هاى متعدد

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.