رئوف شهبازى بازداشت و راهى زندان شد / سند

رئوف شهبازى دانشجوى دانشگاه صنعتى همدان، امروز، بازداشت و به زندان همدان منتقل شد.

بنا بر اطلاع منابع هرانا، ارگان خبرى مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آقاى رئوف شهبازى به همراه سبحان زمانیان، در شانزدهم آذرماه سال گذشته، به اتهام توهین به بنیانگذار جمهورى اسلامى در فضاى مجازى، از سوى شعبه اول دادگاه انقلاب همدان، به دو سال حبس محکوم شده بود.

به گفته یک منبع مطلع، منزل شخصی آقای رئوف شهبازی هنگام بازداشت، مورد بازرسی قرار گرفته و طبق دادنامه منتشره، مستند صدور حکم، اقاریرى است که در شرایط بازداشت و انفرادى و تحت فشار از متهمین اخذ شده است.

گفتنى است، بازداشت و محاکمه ى این دو دانشجو، در سکوت خبرى انجام شده و در حین دادرسى از وکیل تعیینى محروم بوده اند.

raoof shahbazi dadname

 

48 thoughts on “رئوف شهبازى بازداشت و راهى زندان شد / سند

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.