ممانعت نیروهاى امنیتى از برگزارى جلسه شوراى مرکزى جبهه ملى

نیروهاى امنیتى با تماس تلفنى و تهدید به بازداشت اعضاى جبهه ملى، مانع برگزارى جلسه شوراى مرکزى این تشکل شدند.

به گزارش خبرگزارى هرانا، ارگان خبرى مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، قرار بود جلسه شوراى مرکزى جبهه ملى امروز پنجشنبه هفدهم اردیبهشت در منزل یکى از اعضا برگزار گردد که با هشدار و تهدید اعضا به بازداشت، جلسه  تشکیل نشد.

دکتر حسین موسویان رئیس هیئت اجرایى جبهه ملى با اعلام این خبر، درباره دلیل این تهدیدات به گزارشگر هرانا گفت: “آنها در تماس مدعى شدند که جبهه ملى مجوز ندارد و غیرقانونى است در حالى که مجوز این تشکل را چهره اى مثل دکتر مصدق گرفته و ما نه تنها دفتر و باشگاه و روزنامه نداریم در منزل خودمان هم نمى توانیم جلسه برگزار کنیم.”

دکتر موسویان همچنین درباره نهادها و افراد تماس گیرنده، گفت: “آنها خودشان را معرفى رسمى نمى کنند و با تلفن هاى با نمره ناشناس که مخصوص نیروهاى اطلاعاتى است، با اعضاى شوراى مرکزى از جمله بنده و دکتر ادیب برومند رئیس شورا و بقیه تماس گرفتند و نسبت به عواقب برگزارى جلسه هشدار دادند.”

به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ممانعت از فعالیت تشکل هاى مدنى و داراى مشى مسالمت آمیز، یکى از رویه هاى ثابت نیروهاى امنیتى جمهورى اسلامى بوده است که تغییر دولت ها در برهه هاى مختلف نیز تغییرى در این رویه ایجاد نکرده است.

One thought on “ممانعت نیروهاى امنیتى از برگزارى جلسه شوراى مرکزى جبهه ملى

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.