بازداشت سه فعال سیاسى اهوازی

سه فعال سیاسى شهر اهواز، طى ماه گذشته، بازداشت شدند.

بنابر اطلاع منابع هرانا، ارگان خبرى مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دو برادر به نام هاى عبد على و هاشم مزرعه، طى روزهاى دوازدهم و سیزدهم اردیبهشت ماه، توسط نیروهاى امنیتى در اهواز بازداشت شدند.

همچنین به گفته فعالان حقوق بشر در اهواز، على مزرعه نیز هنگام خروج از ایران و بعد از آخرین ارتباط با خانواده اش در ارومیه به تاریخ بیست و سوم اردیبهشت، ناپدید شده و تاکنون اطلاعى از وى در دست نیست.

از اتهامات و محل نگهدارى این سه تن هیچ اطلاعى در دست نیست و مراجعات مکرر خانواده هاى آنان به ستاد خبرى اهواز و دادگاه انقلاب نیز تاکنون بى پاسخ مانده است.

37 thoughts on “بازداشت سه فعال سیاسى اهوازی

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.