گزارش سالانه اعدام در ایران ویژه سال ۲۰۱۵

گزارش: فرهود. س. مهاجر

 

گزارش پیش رو، همه چیز درباره‌ی اعدام در ایران طی سال میلادی ۲۰۱۵ را نشان می‌دهد. این گزارش که هفته ها تنظیم آن طول کشیده، نشان می دهد در سال ۲۰۱۵ اجرای احکام اعدام نسبت به سال ۲۰۱۴ دست کم ۴۰٪ افزایش داشته است، هم چنین صدور احکام اعدام نیز با افزایش ۲۱۵٪ همراه بوده است. در سال ۲۰۱۵ رسما اجرای حکم اعدام ۷۹۷ نفر توسط حکومت ایران اعلام شده است؛ که نهادهای حقوق بشری، میزان اعدام شدگان در ایران را بالغ بر هزار تن می دانند.

بر اساس این گزارش تعداد زیادی نیز به اتهامات سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شدند.

گفتنی است؛ حدود هشتاد نفر در ملاء عام اعدام شدند.

 22 23

در نمودار زیر صدور و اجرای حکم اعدام در دادگاه های مختلف کشور بر اساس جرم مورد بررسی قرار گرفته است که جرایم مربوط به مواد مخدر با ۶۹٪ در صدر و قتل با ۲۱٪ در رده بعدی قرار دارد.

24

در نمودار دایره ای زیر نیز اجرای حکم اعدام در استان های مختلف کشور مورد بررسی قرار گرفته است که بر این اساس استان البرز با سه زندان پرجمعیت و مهم کشور با ۲۸٪ در صدر و استان فارس و استان هرمزگان هر کدام با ۱۰٪ در رده دوم و سیستان و بلوچستان با ۹٪ در رده سوم قرار دارند.

در نمــــــودار دایره ای زیر نیز اجرای حکم اعدام در زندان های مختلف کشور مورد بررسی قرار گرفته است که بر این اساس زندان قزل حصار و رجایی شهر در صدر قرار دارند.

25

بر اساس آمارهای ارایه شده ۶٪ اعدام ها در ملاء عام و انظار عمومی به اجرا در آمده است.

27

کمتر از ۱ درصد از اعدام شدگان زن بوده اند، ۵۳٪ اعدام شدگان مرد بوده اند و جنسیت ۴۷٪ اعدام شدگان نامعلوم است. اعدام زنان تقریبا ۵۰٪ نسبت به سال ۲۰۱۴ کاهش پیدا کرده است.

28

همین طور در زیر می توانید به اطلاعات فراوانی اعدام در ملاء عام در استان های کشور بنگرید بر اساس این آمار استان فارس همچون سال قبل با ۳۱٪ اعدام ها در صدر قرار دارد.

29

در این نمودار که رابــطه مستقیمی بـــا اعدام مخفیانه زندانیان دارد، اعدام هایی که از سوی منابع مستقل و حقوق بشری گزارش شده است مورد بررسی قرار گرفته است که بر اساس نمودار زیر ۵۴٪ اعدام شدگان به صورت مخفیانه یا بدون اعلام در رسانه های جمعی اعدام شده اند.

30

در حوزه اعدام، اجرای حکم شهروندان نسبت به سال ۲۰۱۴ دستکم ۴۰٪ افزایش داشته است، هم چنین صدور احکام اعدام نیز با افزایش ۲۱۵٪ همراه بوده است. تعداد اعدام ها در ملاء عام ۳٪ نسبت به سال ۲۰۱۴ کاهش داشته است و اعدام زنان نیز ۵۰٪ کاهش را نشان می دهد.

در مقایسه ماهانه صدور و اجرای حکم اعدام بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۵۳٪ افزایش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در جون و بیشترین نزول در اکتبر گزارش شده است.

برای مشاهده نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال ۲۰۱۴ در این رسته به نمودار زیر بنگرید.

31

 

522 thoughts on “گزارش سالانه اعدام در ایران ویژه سال ۲۰۱۵

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.