سپاه پاسداران؛ مسببِ بازداشت و مرگِ مشکوکِ محققان و فعالان محیط زیست است

نگارش: آ. افتخاری

علت برخورد با فعالان محیط زیست و همچنین گروهی از محققانِ افشاگر، مقاومت آنها در برابر طرح‌های سپاه پاسداران برای استقرار سامانه‌های موشکی بالستیک در محدوده‌های جغرافیایی حفاظت شده بوده است.

مطابق ادعای مسئولان قضائی جمهوری اسلامی، سید امامی 19 بهمن ماه 96 در زندان خودکشی کرد. سازمان عفو بین‌الملل این ادعا را “بسیار مشکوک” خوانده و از این که مسئولان مانع کالبدشکافی جسد این استاد دانشگاه شدند به شدت انتقاد کرده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، چند روز پس از مرگ سید امامی در زندان، اتهام فعالان محیط زیست بازداشت شده را “دادن اطلاعات طبقه‌بندی‌شده از مراکز حساس به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه از جمله اسرائیل و آمریکا” اعلام کرد.اطلاعات سپاه مسئول بازداشت‌هابر اساس شواهد، در روزھای نخست، نھاد بازداشت کنندۀ محققان و فعالان مذکور مشخص نبود و پس از ورود مجلس به این پرونده مشخص شد که اطلاعات سپاه اقدام به بازداشت این فعالان محیط زیستی کرده است.

پس از مرگ سید امامی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی در گزارشی مدعی شد که او و همکارانش با استفاده از دوربین‌ھای عکس‌برداری از یوزپلنگ، اقدام به تصویربرداری از سایت‌ھای موشکی و اتمی سپاه کرده و اطلاعات این سایت‌ها را در اختیار سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل قرار داده‌اند.

لازم است توضیح دهم: بخش محیط زیستی سازمان ملل در کشورھای مختلف نقاطی را به عنوان مناطق حفاظت‌شده محیط زیست معرفی می‌کند و با تخصیص بودجه به سازمان‌ھای غیردولتی و حتی دولت‌ھا خواستار حفاظت از مناطق خاص و گونه‌ھای محیط زیستی می‌شود.

بر پایه گزارش ها، محوطه‌های حفاظت شده زیر نظر سازمان ملل، تحت قوانین “مناطق میراث تاریخی” قرار می‌گیرند و حتی در زمان جنگ نیز شامل تدابیر حفاظتی می‌شوند.سامانه موشکی سپاه در مناطق حفاظت شدهلازم است اشاره کنم: به محض آنکه این مناطق در سازمان ملل ثبت شدند سپاه با گمان اینکه می‌تواند سامانه‌ھای موشکی خود را بدون مزاحمت در این مناطق مستقر کند اقدام به تاسیس زاغه در این مناطق کرده و تجھیزات خود را در آنجا مستقر می‌سازد.

ظاهرا گروه‌های محیط زیستی مورد حمایت سازمان ملل بارها با این اقدام سپاه مخالفت کرده و خواستار خروج آنها از مناطق حفاظت شده بوده‌اند تا فعالان محیط زیست بتوانند به طور مرتب از پوشش گیاهی و حیات وحش در این مناطق عکس و گزارش تهیه کنند و به سازمان ملل بفرستند.

یافته ها نشان می دهد که سپاه پاسداران از گروه‌های محیط زیستی خواسته این مناطق را ترک کنند و عکس‌هایی را که در آغاز این پروژه تهیه کرده‌اند هر سال به عنوان عکس‌های جدید به سازمان ملل ارسال کنند.

همچنین یافته ها نشان می دهد که گروه‌ھای محیط زیستی زیر بار نرفته و این مسئله منجر به درگیری‌ھا و کشمکش‌ھای چندین ساله بین سپاه و گروه‌ھای غیردولتی محیط زیستی می‌شود تا نھایتا اطلاعات سپاه به بھانه جاسوسی این گروه را دستگیر کرده تا با خیال راحت بتواند فعالیت‌ھای خود را در مناطق حفاظت شده دنبال کند.

1,335 thoughts on “سپاه پاسداران؛ مسببِ بازداشت و مرگِ مشکوکِ محققان و فعالان محیط زیست است