بازداشت مدیر یک کانال تلگرامی در بندرعباس

روز پنجشنبه ۲۰ آذرماه، یک شهروند در بندعباس که مدیریت چند کانال تلگرامی را عهده دار بود توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد. بازداشت این شهروند با ضرب و جرح همراه بوده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، روز پنجشنبه ۲۰ آذرماه، شبکه سایبری انصار، کانال تلگرامی نزدیک به سپاه پاسداران، از بازداشت یک شهروند در بندعباس که مدیریت یک کانال تلگرامی را عهده دار بوده خبر داد.

بر اساس این گزارش هویت وی فرهاد مرادی عنوان شده است.

در این گزارش ادعا شده است: “فرهاد مرادی چندین کانال ضد انقلاب را اداره می کرد، پس رصد و شناسایی در بندعباس حین دستگیری با توجه به مقاومت مسلحانه زخمی و بازداشت شد”.