وضعیت اسفبار دراویش گنابادی در زندان های ایران

نگارش: “ر. غلامی”

 

وضعیت دراویش گنابادی در زندان های مخوف رژیم جمهوری اسلامی بنا به اظهار فعالان سیاسی نزدیک به آنها و همچنین خانواده هایشان، وخیم گزارش شده است.
در حالیکه حکومت اسلامی ایران در حال ماجراجویی های داخلی و بین المللی هزینه بار به ضرر ملت ایران است، وضعیت اقلیت ها و گروههای مدنی در زندان های ایران با نگرانی بسیار زیاد دنبال می شود.
بر این اساس، دراویش محبوس در زندان همچنین با مشکل امنیت جانی روبرو هستند و با آنها به شدت بدرفتاری می شود.
در بسیاری از موارد دراویش زندانی در اعتراض به وضعیت موجود، مبادرت به اعتصاب غذا کرده که در این شرایط ،ماموران امنیتی زندان با ضرب و شتم و آسیب رسانی بدنی و حتی روانی سعی در پایان دادن به اعتصاب آنها را داشته اند.
از سوی دیگر دستگاه قضایی ایران با صدور احکام طویل المدت دراویش محکوم در این  دادگاه ها را در برخی موارد به مناطق بد آب و هوا تبعید می کند وامکان ملاقات خانواده ها از این افراد را سلب می کند.
بنا به برخی گزارش های دیگر، رسیدگی به وضعیت جسمی و درمانی دراویش محبوس در زندان های رژیم جمهوری اسلامی، با سهل انگاری های عمدی زندانبان ها با خطرات فزاینده جانی روبرو بوده و صدای اعتراض آنها و خانواده هایشان به هیچ مرجع جهانی نمی رسد.

در این وضعیت  به نظر می رسد مجامع جهانی حقوق بشر سکوت معناداری در قبال وضعیت اسفبار دراویش زندانی در پیش گرفته اند که ضروری است فعالان سیاسی و مدنی نسبت به آگاه سازی سازمان های حقوق بشری با مدنظر قراردادن نکات زیر اقدام کنند:
۱_ جامعه جهانی و دولت های قدرتمند  باید اقدامات رژیم جمهوری اسلامی در برخورد تبعیض آمیز با دراویش را محکوم کنند.
 ۲_ فعالان سیاسی و مدنی داخل و خارج ایران باید  بر حکومت ضد بشری ایران فشار وارد کنند که نماینده ویژه حقوق بشر را برای بازدید از زندان ها و تهیه گزارش از آخرین وضعیت دراویش زندانی بپذیرد.
۳_ دولت‌های مدافع حقوق بشر در جهان باید مقامات ایرانی ناقض حقوق بشر را با تحریم گسترده روبرو کند و از رفت و آمد ازادانه آنها و خانواده هایشان در دیگر کشورها جلوگیری کنند.
در حال حاضر، دراویش زندانی در ایران شرایط دشواری را سپری می کنند و از ابتدایی ترین حقوق خود در حبس محروم هستند.