اصغر امیرزادگان بازداشت و به زندان فیروزآباد منتقل شد

اصغر امیرزادگان بازداشت و به زندان فیروزآباد منتقل شد. بازداشت این معلم و فعال صنفی فرهنگیان، در رابطه با گشایش پرونده ای جدید با شکایت دادستان برای وی صورت گرفته است.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده وی در این خصوص به هرانا گفت: “آقای امیرزادگان طی تماسی با خانواده خود اظهار داشت که بازداشت وی هیچگونه ارتباطی با پرونده های پیشین او نداشته و پرونده جدیدی با شکایت دادستان با عنوان اتهامی «تبلیغ علیه نظام» برای این فعال صنفی گشوده شده است.”

به گفته این منبع مطلع، “آقای امیرزادگان هم اکنون در بند قرآن این زندان بسر میبرد.”

اصغر امیرزادگان، معلم و فعال صنفی فرهنگیان پیشتر نیز از بابت فعالیت های خود سابقه بازداشت و محکومیت را داشته است.