بازداشت علی شریعتی در تهران

صبح روز چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی علی شریعتی فعال مدنی مراجعه کردند و پس از چند ساعت تفتیش منزل،  وی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

علی شریعتی طی یک سال گذشته بارها از طرف وزارت اطلاعات بصورت تلفنی احضار میشود و از آنجا که احضار تلفنی وجهه قانونی ندارد وی خواهان احضار کتبی میشود.

علی شریعتی در ۲۵ بهمن ۸۹ نیز بازداشت شده بود. او در دادگاه بدوی به ۲ سال حبس محکوم شده بود که این حکم در مرحله تجدید نظر به یک سال کاهش یافت.

وی فعال مدنی و از هوادارن جنبش سبز بوده است.

One thought on “بازداشت علی شریعتی در تهران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.