برگزاری دادگاه برای سه تن از زندانیان سیاسی

جلسه رسیدگی به اتهام تبلیغ علیه نظام که در پی حوادث ۲۸ فروردین (حمله نیروهای گارد به بند ۳۵۰) به رضا شهابی، کامران ایازی و امید زارعی‌نژاد وارد شده بود در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برگزار شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی روز جاری (یک‌شنبه ۲۶ بهمن ماه) جلسه رسیدگی به اتهام تبلیغ علیه نظام برای رضا شهابی، کامران ایازی و امید زارعی‌نژاد در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده برگزار شد.

در طی این جلسه رضا شهابی متهم ردیف اول عنوان شد که در جلسه دادگاه حاضر نشده بود. متهم ردیف دوم و سوم به ترتیب کامران ایازی (از زندان رجایی شهر کرج) و امید زارعی‌نژاد (از بند ۷ زندان اوین) بودند.

این اتهام که در راستای پرونده سازیهای پس ۲۸ فروردین ماه که به پنج‌شنبه سیاه معروف شد به این سه زندانی سیاسی وارد شده میتواند تا یک سال زندان را درپی داشته باشد.