اعتصاب کارگران عسلویه در سکوت مطلق خبری

به گزارش منابع موثق در عسلویه، کارگران پیمانکاری  شاغل در فرودگاه بین المللی خلیج فارس از حدود یک هفته پیش دست به اعتراض زدند، ولی اینبار اعتراض جامعه کارگری عسلویه رنگ و لعاب دیگر داشت، چرا که در گذشته اکثرآ در خصوص عدم دریافت مطالبات کارگری از سوی کارفرما ،جامعه کارگری دست به اعتصاب می زدند که پیامدهای ناگواری برای جامعه کارگری داشت و مهمترین آن، ثبت قانون سفت و سخت وبی رحمانه دولت برای جامعه کارگری در مناطق آزاد بالاخص در عسلویه بود، که طبق این قانون کارگران از ایجاد تشکل رسمی کارگری محروم اند.
بر اساس آنچه موجود است، در  بند چهارم قرارداد کارگران به صراحت لحاظ گردیده ((پرداختی حقوق با واریزی کارفرما به شرکت پیمانکار میباشد و در صورت هرگونه اعتصاب، به کارگر بدون دادن حق و حقوق ، تسویه داده میشود.
 حال سوال این میباشد با اعمال جنین قوانین محکمی، چرا کارگران فرودگاه بین المللی خلیج فارس عسلویه دست به اعتصاب زده اند.
به گزارس خبرگزاری کار ایران، کارگران معترض، تحت پیمانکاری شرکت ارغوان اطلس جنوب مشغول به فعالیت هستند که با تدبیر و درایت مدیر عامل این شرکت مهندس اصغر پاکدل ، که خود از فعالان جامعه کارگری میباشد، این قانون در قرارداد فی مابین کارگران و شرکت درج وثبت نگردیده است، و به همین دلیل کارگران  معترض برای رسیدن به خواسته خویش واهمه اخراج از کار را نداشتند.
کارگری بوشهر
 گفتنی است؛ خواسته اعتصابیون، آزادی چند تن از کارشناسان این شرکت، و همچنین بازگشت به کار دو تن از مدیران سازمان  منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس -که حامیان اصلی جامعه کارگری بوده اند- میباشد .
بر اساس گزارش منابع کارگری و حقوق بشری، این افراد بعد از بزرگترین آتش سوزی در ساختمان وزارت نفت در عسلویه توسط دولت  به دلایل نامعلومی بازداشت شده اند، جامعه کارگری به همراه فعالان حقوقی در عسلویه معتقد اند که این افراد به همراه مدیرعامل شرکت فوق الذکر قصد جلوگیری از آتش سوزی و افشای عاملان فساد و اختلاس ها در وزارت نفت را داشته اند و مستحق پاداش میباشند نه اینکه در حبس به سر ببرند.
آقای قنبری فعال کارگری و وکیل دادگستری نیز درباره این اعتراض گفته است بازداشت این افراد و اخراج از کار دو تن از مدیران منطقه ویژه ، بخاطر  کمک به ردیابی اختلاس گران، از لحاظ قانونی خلاف میباشد واین بی عدالتی برای دیگاه عمومی جامعه قابل هضم نیست، و شروطی که کارگران معترض بیان داشته اند در تعارض با اصول قانون اساسی نیست و ماهیت و مبنای قانونی دارد چرا که با بازداشت این افراد روح مسولییت پذیری از جامعه گرفته میشود.
لازم به ذکر است، هم اکنون گروه زیادی از فعالان کارگری ایران، به دلیل اعتراض به واگذاری های مشکوک و پشت پردۀ کارخانجات و صنایع کشور به سپاه، افشاگری علیه فساد و زد و بند مقامات حکومتی، دعوت به تشکیل سندیکای مستقل از خانه کارگر و تشکلهای حکومتی، و همچنین درخواست احقاق حقوق کارگران، مورد بازداشت، تهدید، احضار و اخراج قرار گرفته اند.