انتقال سه زندانى زندان رجایى شهر به انفرادى

مصطفى اسکندرى، خالد حردانى و سعید عابدینى به انفرادى منتقل شدند.

به گزارش خبرگزارى هرانا، ارگان خبرى مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این سه تن از سالن دوازده زندان رجایى شهر که مختص زندانیان سیاسى-امنیتى است، به مدت ده روز به سلول هاى انفرادى فرستاده شدند.

اگرچه دلیل این اقدام هنوز مشخص نیست ولى یکى از منابع هرانا آن را مرتبط به بازرسى بند در سال گذشته دانسته است.

185 thoughts on “انتقال سه زندانى زندان رجایى شهر به انفرادى

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.