با آزادى مشروط بهنام ایرانى مخالفت شد/ سند

behnam irani sanadدادسراى عمومى و انقلاب کرج با درخواست آزادى مشروط بهنام ایرانى کشیش مسیحى، مخالفت کرد.

شعبه هفتم اجراى احکام دادسراى کرج طى نامه اى در اسفندماه ٩٣ خطاب به زندان مرکزى کرج، با درخواست آزادى مشروط این زندانى نوکیش مسیحى مخالفت کرده است.

دادسراى کرج دلیل عدم موافقت با درخواست آزادى مشروط وى را عدم احراز ندامت و پشیمانى و اقدامات خلاف قانون در زندان عنوان کرده و آورده است:
“از آنجایى که هیچ گونه نشانه ندامت و پشیمانى در زندانى مشاهده نمى گردد بلکه با استفاده از مرخصى و در داخل زندان نیز به اقدامات خلاف قانون خود ادامه مى دهد، لذا دادگاه صادر کننده حکم با آزادى مشروط وى مخالفت نموده و مادامى که رسما و صریحا اعلام ندامت ننماید با تقاضاى وى موافقت نمى گردد.

به گفته یکى از کارشناسان حقوقى هرانا، مطابق قانون مجازات، موافقت با آزادى مشروط منوط به ندامت صریح و رسمى نیست و شرایطى که در قانون ذکر شده علاوه بر حسن رفتار، این است که “از اوضاع و احوال محکوم پیش بینى شود که پس از آزادى دیگر جرمى مرتکب نخواهد شد.”، بنابراین پیش بینى موکول به آینده است و نیازى به توبه و ندامت صریح محکوم ندارد.

بهنام ایرانی در سال ۱۳۸۵ به دلیل فعالیت تبلیغی در راستای مسیحیت، بازداشت و پس آزادی به قید وثیقه، در ۴ اسفند ماه ۱۳۸۶، از سوی شعبه ۳۰ دادگاه تجدید نظر تهران، به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس تعلیقی محکوم شد، وی مجددا در ۲۵ فروردین ۱۳۸۹ به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت و این بار به یک سال حبس تعزیری محکوم شد، ضمن اینکه با قطعی شدن حکم، ۵ سال حبس تعلیقی وی نیز به مورد اجرا در آمد.

155 thoughts on “با آزادى مشروط بهنام ایرانى مخالفت شد/ سند

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.