ندا مستقیمى بازداشت شد

ندا مستقیمى، جهت اجراى حکم سه سال حبس، بازداشت شد.

ندا مستقیمى از حامیان مادران پارک لاله، پیش از ظهر دوشنبه ١۴ اردیبهشت، در محل کارش توسط نیروهاى امنیتى بازداشت شد.

گفته مى شود بازداشت خانم مستقیمى جهت اجراى حکم سه سال حبس قطعى و مرتبط به بازداشت وى در آذرماه ١٣٨٩ است.

ندا مستقیمى در آذرماه ١٣٨٩ در جریان بزرگداشت سالروز تولد امیر ارشد تاجمیر در بهشت زهرا بازداشت و به اتهام اجتماع و تبانى به قصد اقدام علیه امنیت ملى به سه سال حبس محکوم و با وثیقه صد میلیونى تا زمان اجراى حکم آزاد شد.

به گفته یکى از نزدیکان خانم مستقیمى از حامیان مادران پارک لاله(مادران عزادار)، محمل اتهامات ایشان، فعالیت هایى در حمایت و همدردى با خانواده هاى زندانیان سیاسى و خانواده هاى قربانیان “جنبش سبز” بوده است.

خانم مستقیمى پس از بازداشت تا کنون تماسى با خانواده نداشته و هنوز به طور قطعى مشخص نیست به کدام زندان جهت اجراى حکم منتقل شده است.

3,540 thoughts on “ندا مستقیمى بازداشت شد