احضار مجدد کوروش زعیم به دادگاه / سند

کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی، برای چندمین بار، به شعبه ١۵ دادگاه انقلاب احضار شد.

به گزارش خبرگزارى هرانا، ارگان خبرى مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کوروش زعیم، طی احضاریه ای، به اتهام تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملى و عضویت در جبهه ملى، باید روز ۱۳ تیر ماه، در شعبه ١۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضى صلواتى حضور یابد.

در احضاریه این فعال سیاسی، که پیشتر نیز در اردیبهشت ماه، به همین اتهامات، به دادگاه فراخوانده شده بود، آمده است: “نتیجه عدم حضور جلب است و چنانچه در موعد مقرر حاضر نشوید، دادگاه حکم غیابی صادر خواهد نمود.”

کوروش زعیم نویسنده، مترجم و از شوراى مرکزى و هیئت اجرایى جبهه ملى، پیش از این نیز سابقه بازداشت و احضارهای مکرر به مراجع قضایى را داشته است.

kourosh zaeim 3

 

One thought on “احضار مجدد کوروش زعیم به دادگاه / سند

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.