فائق چیره به ۲ سال حبس محکوم شد

با احضار فائق چیره فعال مدنی از سوی اداره اطلاعات مهاباد، حکم دو سال حبس تعزیری به وی ابلاغ شد.

روز بیست و هشتم اردیبهشت ۹۴ از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی محاکمه شد.

به گفته یکی از نزدیکان این فعال مدنی، یکی از مستندات اتهامات وی شرکت در راهپیمایی مردم مهاباد در حمایت از مردم کوبانی بوده است.

این شهروند مهابادی روز ۵ اسفند ماه سال گذشتە از سوی مامورین ادارە اطلاعات مهاباد بازداشت و بە زندان ادارە اطلاعات ارومیه منتقل شد و پس از ۵۰ روز و پایان دوره بازجویی با قرار وثیقە ۲۰۰ میلیون تومانی بە طور موقت آزاد شد.

فائق چیره متأهل و دارای دو فرزند است و در حوزه کامپیوتر و اینترنت فعالیت دارد، به این فعال مدنی گفته شده است که باید ظرف ۲۰ روز آینده خود را جهت تحمل حبس به زندان مهاباد معرفی کند.

4 thoughts on “فائق چیره به ۲ سال حبس محکوم شد

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.