اعدام دو محکوم در زندان زاهدان

دو محکوم به اعدام، سحرگاه امروز در زندان زاهدان به دار آویخته شدند.

دو زندانی به نام های “محمد دهقان” و “جواد ثمر”، سحرگاه امروز دوشنبه ۹ آذر ماه، در زندان زاهدان اعدام شدند.

گفتنی است منابع و ارگان های رسمی قوه قضائیه درباره اعدام این افراد، جرائم و پرونده های آنان هیچ گونه اطلاع رسانی نکرده اند.

817 thoughts on “اعدام دو محکوم در زندان زاهدان