ادامه محرومیت دسته جمعی زندانیان سیاسی بیمار رجایی شهر کرج از دریافت خدمات درمانی

 از اواخر آذرماه سال جاری اعزام به مراکز درمانی همه‌ی زندانیان محبوس در زندان رجایی شهر به دستور رئیس این زندان لغو شده است. آغاز این روند به بهانه فرار یک زندانی متهم به قتل حین اعزام به بیمارستان صورت گرفت و تاکنون نیز حداقل برای زندانیان سیاسی ادامه داشته است. گفته می‌شود تعداد زیادی از این زندانیان بخصوص زندانیان سیاسی از مدت‌ها قبل نوبت اعزام به بیمارستان داشته‌اند. کارشکنی در اعزام زندانیان بدون توجه به شرایط پزشکی آنان جان و سلامت این دسته از شهروندان را در معرض خطر قرار داده است. سعید شیرزاد، حسن صادقی، مجید اسدی، شهرم پورمنصور، آرش صادقی، محمد بنازاده امیر خیزی، حمزه سواری تعدادی از زندانیان سیاسی بیمار در این زندان هستند که تحت شرایط مذکور از دریافت خدمات پزشکی محروم مانده اند.

اعزام به بیمارستان همه‌ی زندانیان زندان رجایی شهر از سوی رئیس زندان لغو شده است، این دستور از اواخر آذرماه سال جاری به بهانه فرار یک زندانی پس از اعزام به بیمارستان صادر شده و تاکنون نیز با کیفیت متفاوتی حداقل برای زندانیان سیاسی-امنیتی ادامه داشته است.

عدم پاسخ دهی صریح مسئولین این زندان و دادستانی در ارتباط با دلیل لغو اعزام و بی توجهی آنان نسبت به وضعیت سلامت زندانیان باعث به وجود آمدن این گمانه می‌شود که این اقدام مقاصد دیگری را برخلاف ادعاهای مسئولین دنبال می کند، بخصوص که این محرومیت برای زندانیان سیاسی جدی تر از سایر بندها ادامه دارد.

سعید شیرزاد، حسن صادقی، مجید اسدی، شهرم پورمنصور، آرش صادقی، محمد بنازاده امیر خیزی، حمزه سواری از جمله زندانیان سیاسی-امنیتی هستند که علیرغم نیاز مبرم به خدمات درمانی و بعضا وخامت حال با مخالفت مسئولین زندان جهت اعزام به بیمارستان و دریافت خدمات درمانی مواجه شده‌اند.

714 thoughts on “ادامه محرومیت دسته جمعی زندانیان سیاسی بیمار رجایی شهر کرج از دریافت خدمات درمانی