تایید حکم ۱۶ سال زندان برای علی یونسی و امیرحسین مرادی

مصطفی نیلی، وکیل علی یونسی از تائید حکم موکل خود و امیرحسین مرادی، دو  دانشجوی نخبه دانشگاه شریف در دادگاه تجدیدنظر خبر داد.

این دو دانشجوی نخبه دانشگاه شریف در دادگاه بدوی به اتهام تخریب به ۱۰ سال، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی ۵ سال و تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده بودند.

به گفته مصطفی نیلی، شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران، مستقر در دادگاه انقلاب، عینا این حکم را تائید کرده و بر این اساس؛ حکم اشد، یعنی ۱۰ سال حبس برای هر یک از این دو قابل اجرا خواهد بود.

امیر حسین مرادی و علی یونسی، که اکنون هر دو ۲۲ ساله هستند، در فروردین ۱۳۹۹ با خشونت بازداشت شدند.

این دو پس از ماه‌ها بازجویی و در انفرادی، همچنان در بند امنیتی نگهداری می‌شوند و با چشم‌بند تردد می‌کنند. علی یونسی و امیرحسین مرادی، مدتها از داشتن وکیل محروم بودند.

علی یونسی دانشجوی مهندسی کامپیوتر، دارنده مدال نقره المپیاد نجوم سال ۹۵ و مدال طلای المپیاد نجوم سال ۹۶، و امیرحسین مرادی دانشجوی فیزیک و برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال ۹۶ است.