زندان کرمان؛ تداوم بازداشت و بلاتکلیفی نهاله شهیدی یزدی

نهاله شهیدی یزدی، شهروند بهائی ساکن کرج علیرغم گذشت هفتاد روز از زمان دستگیری، کماکان در زندان کرمان در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرد.

یک منبع مطلع در خصوص آخرین وضعیت این شهروند بهائی گفت: “علیرغم گذشت هفتاد روز از زمان بازداشت، خانم شهیدی کماکان بدون دسترسی به وکیل در زندان کرمان در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرد. این امر باعث افزایش نگرانی خانواده و اطرافیان وی شده است.”

تاکنون از اتهامات مطروحه علیه این شهروند بهائی اطلاعی حاصل نشده است.

وی مورخ هشتم فروردین ماه امسال، در ایستگاه قطار کرمان در مسیر برگشت به کرج، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و سپس به بازداشتگاه اطلاعات کرمان منتقل شد.

نهاله شهیدی یزدی، شهروند بهائی و فعال حقوق کودکان پیشتر نیز به واسطه فعالیت های خود سابقه بازداشت و محکومیت را داشته است.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.