نقض حق انتخاب وکیل از سوی دستگاه قضایی

امروزه یکی از معیارهای مهم برگزاری دادرسی عادلانه حضوروکیل دادگستری در دادرسی‌های مدنی و پیگردهای کیفری است، بند ۱ از

بیشتر بخوانید