بیانیه فعالان سیاسی – مدنی و خانواده های زندانیان سیاسی اعدامی در سالگرد اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی

سی و چهار سال پیش، پس از اعتراضات جاری در جامعه، دستگیریها، زندان و اعدام زندانیان سیاسی در دهه شصت،

بیشتر بخوانید