ایران در رده هفتم اعمال سانسور در رسانه ها

مطابق گزارش سالیانه کمیته دفاع از روزنامه نگاران درباره١٠ کشور اعمال کننده بیشترین سانسور، ایران در جایگاه هفتم قرار گرفته است.

بنابر این گزارش به ترتیب کشورهاى اریتره، کره شمالى، عربستان سعودى، اتیوپى، آذربایجان و ویتنام به عنوان بزرگ ترین سانسورکننده قبل از ایران قرار گرفته اند و چین، میانمار و کوبا بعد از ایران در رتبه هاى بعدى قرار دارند.

کمیته دفاع از روزنامه نگاران درباره سانسور در ایران نوشته است که حکومت از بازداشت گسترده و زندانى کردن براى ساکت کردن دگراندیشان و اجبار روزنامه نگاران به تبعید استفاده مى کند، ایران در سال ٢٠٠٩ در رده اول بزرگ ترین زندان براى خبرنگان قرار گرفت.

در این گزارش آمده است: “ایران یکى از سخت ترین سانسور کننده هاى اینترنت در جهان است و میلیون ها وبسایت اعم از شبکه هاى اجتماعى را فیلتر کرده است و به طور مرتب در شبکه هاى ماهواره اى با پارازیت اختلال ایجاد مى کند”

این گزارش همچنین نوشته است که علیرغم انتظارات جامعه جهانى، فعالین حقوق بشر و وعده هاى انتخاباتى، وضعیت سانسور رسانه ها در ایران بعد از روى کار آمدن دولت روحانى نیز بهبود نیافته است.