ضرب و شتم استاد معترض از سوى حراست دانشگاه

exirifard zarb o shatmقاسم اکسیرى فرد استاد دانشگاه، که در اعتراض به رد صلاحیت به دلیل «صداى زنانه» مقابل دانشگاه خواجه نصیر تحصن کرده بود، از سوى مأمورین حراست دانشگاه مورد ضرب و شتم واقع شد. مأمورین حراست دانشگاه خواجه نصیر با این استدلال که «بعد از تعطیلى سازمان مرکزى دانشگاه وى حق ایستادن یا قدم زدن در پیاده رو میرداماد را ندارد» اقدام به ضرب و شتم استاد معترض دانشگاه کردند.

آقاى اکسیرى فرد پس از اعلام این موضوع و طرح شکایت علیه حراست دانشگاه، نوشته است که همچنان به تحصن خود ادامه خواهد داد، پیشتر در اولین روز اعتراض وی از سوی نیروهای لباس شخصی تهدید به برخورد و بازداشت شده بود.

قاسم اکسیرى فرد استاد برجسته فیزیک، در عین صلاحیت علمى به شهادت جمعى از دانشجویان و اساتید مختلف، از سوى کمیته احراز صلاحیت هاى عمومى دانشگاه خواجه نصیر به دلیل آنچه «آهنگ صداى زنانه و بیم تمسخر از سوى دانشجویان» بیان شده است، از ادامه تدریس در این دانشگاه محروم شده است.

این دکتراى فیزیک و استاد دانشگاه، از روز دوشنبه ٣١ فروردین، در اعتراض به حکم اخراج از دانشگاه تحصن اعتراض آمیزى را با شعار «حق کار براى تمام شهروندان» آغاز کرده است.