علیرضا مشتاق و وحید صیادی؛ کوتاه از وضعیت دو زندانی سیاسی گمنام

علیرضا مشتاق، زندانی سیاسی گمنام ، به بند هشت زندان اوین منتقل و وحید صیادی به قید وثیقه آزاد شد.

علیرضا مشتاق که یکی از اتهاماتش توهین به رئیس جمهور (سابق) عنوان شده است، مدت ها قبل بازداشت و به قید وثیقه آزاد شده بود.

همچنین زندانی سیاسی گمنام دیگری به نام وحید صیادی که به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت و پس از بازجویی به بند هشت زندان اوین منتقل شده بود، به تازگی با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه آزاد شده است.

197 thoughts on “علیرضا مشتاق و وحید صیادی؛ کوتاه از وضعیت دو زندانی سیاسی گمنام

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.