سپاه، اجساد مردم و مجروحان را به جای نامعلومی منتقل کرد

طی روزهای ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ آبان، پیکر چهل تن از هموطنان به همراه سیصد مجروح به بیمارستان امام حسین نسیم شهر شهریار در جاده ساوه انتقال یافته است و کلیه پرسنل بیمارستان شامل پرستاران و پزشکان و کارکنان، قرنطینه و به حضور در بیمارستان برای رسیدگی و درمان مجروحین ملزم شده اند.

بر اساس آمار ها، نحوه مرگ جملگی هموطنان به سبب شلیک گلوله به ناحیه سر بود و جراحات مجروحین نیز با اصابت گلوله و ضرب و شتم با باتوم و وسایل جرح ایجاد شده که منجر به شکستی دست و پا و آسیب های جدی و خطرناک به ناحیه کمر و ستون فقرات گردیده بود.

به همین سبب و در جهت درمان جراحات مجروحین و آسیب دیدگان پنجاه عمل جراحی در روز اول و هفتاد و چهار عمل جراحی در روز دوم انجام شد ولی در روز سوم ماشین های حمل و نقل عمومی، مینی بوس و اتوبوس از طرف سپاه به بیمارستان وارد شدند و ضمن تهدید پرسنل بیمارستان و کنترل تمام گوشی ها، عکس ها و ویدیوهای موجود، تمام مجروحین و کشته ها را با خود بردند.

1,567 thoughts on “سپاه، اجساد مردم و مجروحان را به جای نامعلومی منتقل کرد