تجمع اعتراضی ایرانیان مقیم بریتانیا مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن

در ادامه تظاهرات حمایتی از خیزش اتقلابی توده های به پاخاسته در ایران، روز یکشنبه 22 بهمن ماه 96 – 11 فوریه 2018، تعداد زیادی از ایرانیان مبارز و فعالین  سیاسی در مقابل سفارت خانه رژیم در لندن دست به تجمع و سپس راهپیمایی و تظاهرات در خیابان زدند. محل تظاهرات در عمل به محل تجمع نیرو های گوناگون سیاسی که نه رابطه ای با هم دارند و نه توافقی در زمینه سیاسی فی مابین شان موجود است، تبدیل شده بود. نیرو هایی که هر یک با فراخوان خاص خود در مقابل سفارت رژیم دست به تجمع زده بودند.

IMG-20180211-WA0025

این حرکت از ساعت 2 بعد از ظهر در مقابل ساختمان سفارت جمهوری اسلامی آغاز شد و صدای شعارهای “مرگ بر جمهوری اسلامی” ، “جمهوری اسلامی ، با هر جناح و دسته ، نابود باید گردد”، “زندانی سیاسی ، به همت توده ها ، آزاد باید گردد” ، “مرگ بر حکومت زن ستیز” ، “مرگ بر حکومت شکنجه” ، ” مرگ بر حکومت مذهبی” ، “زنده باد انقلاب” و “زنده باد سوسیالیزم” تمام فضای مقابل سفارت رژیم مزدور را پر کرده بود. رهگذران با بلند کردن دست و یا به صدا درآوردن بوق ماشینهای خود از این تظاهرات حمایت می کردند. در ساعت 3 بعد از ظهر جمعیت تظاهرکننده با پلاکاردها و بنرهای خود محل سفارت را ترک کرده و با سردادن شعار هایی به زبان انگلیسی به راهپیمایی به طرف محل کنسولگری جمهوری اسلامی در لندن به راه افتادند.

IMG-20180211-WA0018

تظاهر کنندگان در جریان راهپیمایی به زبان انگلیسی شعار می دادند: “مرگ بر جمهوری اسلامی”، “مرگ بر خامنه ای” ، “مرگ بر روحانی” ، “شکنجه و کشتار در ایران باید پایان یابد”، “قربانی کردن و سرکوب زنان ایرانی باید متوقف شود”، “کارگر زندانی، دانشجوی زندانی ، آزاد باید گردند” ، “زنده باد همبستگی بین المللی” و …

IMG-20180211-WA0038

شعارهای راهپیمایان، توجه مردم و عابران را به خود جلب کرده بود و در این قسمت نیز آنان پس از گوش دادن به شعارها، از مواضع راهپیمایان و شعارهای آنان حمایت می کردند. رانندگان برخی از اتوموبیل ها نیز با به صدا درآوردن بوق  ماشین های شان تظاهر کنندگان را تشویق می کردند.

IMG-20180211-WA0029

پس از حدود نیم ساعت راهپیمایی و سردادن شعار و سخنرانی های کوتاه راجع به اوضاع ایران، راهپیمایان به مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در لندن رسیده و شعارهای “مرگ بر جمهوری اسلامی” و “زنده باد انقلاب” در آن نقطه نیز با شدت هر چه بیشتری سرداده شد.

این تظاهرات در ساعت 4 بعد از ظهر به پایان رسید.

1,279 thoughts on “تجمع اعتراضی ایرانیان مقیم بریتانیا مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن